Foto de K  Shin
K Shin
ID: 95816
Cadastro:
  • 29/07/2011

  • Leitora e autora de fanfics. ~     PurisushiraShin mudou seu nome para Shin01/02/2012
    Shin mudou seu nome para K Shin25/03/2012