Foto de Haruma Hyuka
Haruma Hyuka
ID: 73608
Cadastro:
  • 01/01/2011


  • Leitora assídua de fanfics desde 2012, temas: Naruto (SASUSAKU) e Saga Crepúsculo ✅



    hyuka mudou seu nome para Jesmy Hyuka15/01/2013
    Jesmy Hyuka mudou seu nome para Haruma Hyuka31/10/2014