Foto de yoru
yoru nível 1
ID: 67199
Cadastro:
 • 15/11/2010

 •  神様は何所にいらっしゃるのかな

  {{ — ♥cute pie♥; }}}

                    more ♥✨

     tokitaS2 mudou seu nome para TokyoShinjuu04/11/2011
  TokyoShinjuu mudou seu nome para Karina13/04/2017
  Karina mudou seu nome para Vanilla30/07/2017
  Vanilla mudou seu nome para Yuurameki31/10/2017
  Yuurameki mudou seu nome para God Destroyer21/01/2018
  God Destroyer mudou seu nome para Ghostemane18/05/2018
  Ghostemane mudou seu nome para yoru23/04/2019